Taiteen perusopetus

Seinäjoen tanssiakatemia tarjoaa tanssin taiteen perusopetusta laajan- ja yleisen oppimäärän mukaisesti. Seinäjoen kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta on 18.5.2022 hyväksynyt Seinäjoen tanssiakatemian opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti laaditut tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat.

Tanssin taiteen perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksiaan. Tavoitteena on tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kehitystä sekä kannustaa oppilasta terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan. Taiteen perusopetuksessa tanssia voi opiskella joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan.

Seinäjoen tanssiakatemia auttaa jokaista oppilastaan suunnittelemaan oman henkilökohtaisen harjoitussuunnitelman ja tukee toiminnallaan oppilasta saavuttamaan tarvittavan tuntimäärän virallisen todistuksen myöntämisen edellytyksenä.

Seinäjoen tanssiakatemian viralliset opetussuunnitelmat

Tanssin yleinen oppimäärä

Tanssin yleisen oppimäärän tavoitteena on, että oppilas kokee tanssin ja liikunnan iloa. Kokemusperäinen suhde tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen tukevat sekä oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä että terveen itsetunnon kehittymistä. Tutustu Seinäjoen tanssiakatemian yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan: https://docs.google.com/document/d/1RJo23jUNAGV_sEfJ8UByH0DVGQYPyqM-fHOk-dW2jr0/edit?usp=sharing

Tanssin laaja oppimäärä

Taiteen perusopetuksen tanssin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa. Tavoitteena on, että oppilas syventää tanssi-ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla. Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Tutustu Seinäjoen tanssiakatemian laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan: https://docs.google.com/document/d/1EpvzWgm2zmMTuI8rHPdNuJM4qzVK57FeKrXJkSpMdn8/edit?usp=sharing